When: 23. Mar 2010 at 00:00 -

Abstract

Geek Night for Scrum Forum:

Operationalisering af agil udvikling

Taler: Mikis Seth Sørensen, medlem af Scrum Forum

Tid: Marts 23, 2010, kl. 16.00 - 20.15

Sted: Trifork A/S, Margrethepladsen 4, 8000 Århus (Indgang fra Sonnesgade)

Kontakt: Liv Beswick Skov

Pris: Gratis for medlemmer af Scrum Forum. Ikke-medlemmer kr. 250,- (Refunderes ved indmeldelse i ScrumForum senest 1. april 2010). Tilmeldingen er bindende. Afbud modtages senest 24 timer før arrangementet. Der faktureres kr. 250,- ved udeblivelse.

Dagsorden:

16.00 – 16.30: Introduktion for nye medlemmer
16.30 – 17.45: Indlæg ved Mikis Seth Sørensen
17.45 – 18.15: Pause og spisning
18.15 – 20.00: Open Space
20.15 – Afslutning  

Indhold:

Trifork A/S indleder 2010 med at sætte ekstra fokus på vores netværksgrupper. I ScrumForum er der ønske om at etablere nye grupper i Nordjylland og i trekantsområdet. Derfor inviterer vi dig og andre Scrum- og agilt interesserede til et spændende arrangement hos Trifork A/S i Århus. Vi indleder eftermiddagen med en introduktion af ScrumForum netværket for potentielle, nye medlemmer. Hvem er medlemmerne, hvorfor giver det værdi at deltage og hvilke muligheder har Trifork A/S for at bidrage til gruppernes fokusområder. Efterfølgende giver vi ordet til ScrumForum medlem Mikis Seth Sørensen, der har 9 års erfaring med softwareudvikling og de seneste 4-5 år har arbejdet med projektforbedringer på grundlag af agile- og LEAN udviklingsprincipper.

 

Mikis Abstract:

Der er efterhånden flere og flere projekter og organisationer som har set lyset i Agile og Lean tilgange til system udvikling. I praksis kan det dog være meget svært gennemskue hvordan de overordnede principper man finder i Lean og Agile skal implementeret effektivt i dagligdagen. Her kan man til gengæld sige, at Scrum giver et meget konkret bud på hvordan nogle af arbejdsgangene i projektet skal struktureres. Til gengæld er der mange elementer i dagligdagen der kan være svære at passe ind i Scrums meget konkrete billede af, hvordan et projekt skal se ud. Samtidig er der stadigvæk mange projektmæssige udfordringer, der ikke adresseres i den 'rene' udgave af Scrum, men skal løses vha. andre proces og udviklingsmæssige tiltag. Mikis vil i denne præsentation give et bud på hvordan man kan adresserer disse udfordringer ved opbygning af et effektivt værktøjssetup, der kan fungere som fundament for bedre implementering af de agile principper i dagligdagen. Fokus vil være en gennemgang af hvilke overordnede styrker og svagheder man skal være opmærksomme på i sine valg af værtøjer, bl.a. inspireret af udviklingsprojekter inden for Open Source verdenen. Præsentation afsluttes med en demonstration af et konkrete værktøjssetup, til at vise eksempler på løsninger af en række typiske udfordringer i Scrum og Agile projekter.

Indlægget henvender sig til: udviklere, projektledere og ledere med interesse for eller erfaring med implementering af Scrum, LEAN og agile principper i det hele taget. Nuværende og kommende medlemmer af ScrumForum!

Vi fortsætter med et Open Space, hvor I alle får rig lejlighed til at dele viden og komme med gode idéer til jeres kommende netværksmøder. Open Space faciliteres af personer fra Trifork A/S, og hvis I ikke allerede er bekent med mødeformen, så har I endnu et godt, agilt værktøj med hjem fra dagens arrangement!

Trifork A/S vil være vært for et lille traktement undervejs.

Registrering

 


We're sorry, registration is closed