When: 16. Nov 2010 at 00:00 -

Abstract

Geek Night:

Design and Usability

Taler: Rune Nørager, Design-people

Tid: 13. januar, 2011, kl. 16.30 - 18.30

Sted: Trifork A/S, Spotorno Alle 4, 2630 Taastrup

Kontakt: Tine Grarup

Pris: Free

Sprog: Dansk

Abstract:

Uanset om du er konceptudvikler, grafiker, interaktionsdesigner eller programmør, så er det afgørende at du kender produktets fremtidige brugere bedst muligt.

Hertil findes der heldigvis en række gode værktøjer, der allerede anvendes bredt.

Til Geeknighten vil Rune Nørager fortælle om en række yderligere værktøjer, der adresserer andre vigtige aspekter ved brugerne, som eksisterende værktøjer ikke er gearet til at fange.

Det drejer sig om følgende tre:

1) Den menneskelige bios. De sidste 40 års forskning har afdækket et fælles evolutionært fundament for vores tænkning, der går på tværs af køn, alder, sprog, kultur mv. Softwarefunktionalitet kan med fordel bygge på denne bios for at sikre gnidningsfrit samspil mellem bruger og teknologi.

2) Kommunikation og samspil mellem brugere, samt bruger og teknologi tager ofte udgangspunkt i en teknologianalogi hvor budskaber indkodes, transmitteres og afkodes. Denne model er desværre helt misvisende i forhold til mennesker. I stedet må vi forstå kommunikation som indlejret i en stribe psykologiske, sociale, kulturelle og fysiske kontekster. Fokus på disse kontekster i forståelsen af brugerne kan bidrage til at sikre et mere optimalt produkt.

3) Højteknologisk produktudvikling er i høj grad et mandefag. Produkterne bliver derfor ofte herefter. Med forskningsprojektet female-interaction har vi afdækket basale motivationelle forskelle på den måder kvinder og mænd - som gruppe - orienterer sig i forhold til teknologi. Budskabet ret klart: som gruppe har kvinder langt mere sofistikerede og sammensatte krav til teknologien.

Registration


We're sorry, registration is closed